Baigti įgyvendinti Kvietimo Nr. 1 vietos projektai

2019-01-10 17:17

Naujų metų išvakarėse sėkmingai finišavo vietos projektai, kurie 2018 metais  buvo įgyvendinami pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 Kvietimą Nr.1.  Šio kvietimo keliu  buvo siekiama II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ tikslų, įgyvendinama 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  (LEADER-19.2-SAVA-4)“ ir to paties prioriteto 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).

Puoselėjo tradicijas

Penkios  krašto bendruomenės vykdė numatytas veiklas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Šių projektų dėka skirtingose Trakų krašto seniūnijose 2018 metais prabėgo maratonai renginių ir įsimintinų švenčių, kurios dar labiau suartino vietos bendruomenių narius ir bendruomeniškumo dvasia apglėbė ne tik artimiausių kaimų gyventojus, bet ir būrius smalsuolių svečių iš kitų Trakų krašto ir šalies kampelių. 

Angelų kalvos bendruomenės  vietos projektui „Angelų kalvos bendruomenė: tradicijos ir inovacijos“ buvo skirta 6345 Eur suma. Šio projekto įgyvendinimo keliu buvo suorganizuota eilė renginių, paženklinusių tradicines, valstybines ir krašto šventes. Angelų kalvos bendruomenės vietos projekto įgyvendinimas startavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimo šventėje, kurioje aktyviai dalyvavo tėveliai su vaikais. Rasų (Joninių) proga  visi norintys „daigino“ Šimtmečio sodą. Buvo gaminami „medeliai“ iš armatūros, kurie vėliau subetonuoti į bendrą angelo formos kompoziciją. Iš paukščio skrydžio matomas naujasis angelas įkurdintas Angelų kalvoje. Be to, Rasų šventės dalyviai drauge su amatininkais pynė tautinę juostą, dalyvavo šienavimo varžytuvėse ir kitoje veikloje. Valstybės dienos proga  Angelų kalvoje buvo pristatyta krašto tradicinių amatų kilnojama paroda (30 vnt. nuotraukų pagamintų ant drobės), kuri vėliau aplankė Onuškio ir Tiltų kaimo bendruomenes. Ypatingo sakralumo Valstybės dienos šventei suteikė ir naujų angelų skulptūrų pristatymas ir Angelų kalvos erdvėje skambėjęs koncertas. Trakinių išvakarėse Angelų kalvoje vyko baigiamasis projekto renginys ir Angelų kalvos bendruomenės dešimtmečio minėjimas.

2018 metais prie Skrebės ežero vykusi Vasarvidžio naktis įsiminė daugeliui. Šventę tradiciškai organizavo  trisdešimtmetį šventusi Aukštadvario bendruomenė. Vasarvidžio nakties lankytojus viliojo pramogų įvairovė ir skalsūs „Jonblyniai“. Įvairiausiose varžytuvėse galima buvo išmėginti ne tik fizinę jėgą, rankos taiklumą, bet ir tradicinių liaudies dainų žinių skrynios „svorį“.  Aukštadvario bendruomenės vietos projektui „Aukštadvario bendruomenės tradicinės šventės „Vasarvidžio naktis“ organizavimas, išsaugojant ir populiarinant šio regiono kultūrines tradicijas“ buvo skirta 7 712,00 Eur suma.

Asociacijos Dusmenų kaimo bendruomenės  „Dusmena“  vietos projektas „Tradicijų išsaugojimas ir jų tęstinumas Oninių šventėje Dusmenų krašte“ gavo 5209 Eur paramą. Paramos dėka su dzūkams būdingu svetingumu ir linksmumu paminėta 2018 metais tradicinė Oninių šventė, kuri ne ik subūrė vietos ir aplinkinių kaimų gyventojus, bet ir privertė sustoti ir susimąstyti apie tradicijų gelmes sostinės link skubančius alytiškius.

Senųjų Trakų bendruomenės vietos projekto „Burkimės protėvių žemėje“ vaisius – Senųjų Trakų kaimo šventė, vykusi ypatingoje erdvėje – Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčios ir vienuolyno pašonėje. Šventės metu vykusių renginių įvairovė viliojo jauną ir seną. Čia buvo daug įvairios muzikos, pramogų, edukacinių pamokėlių, o „Meno palapinėje“ buvo dėliojama Senųjų Trakų herbo dėlionė. Projektui „Burkimės protėvių žemėje“ skirta 9050,00 Eur.

Trakų rajono Valų kaimo bendruomenės „Neris“ vietos projektui „Bendruomeniškumo stiprinimas kalendorinių švenčių pagalba“ buvo skirta 3457 Eur suma. Minėto projekto dėka Valų ir aplinkinių kaimų gyventojai pagilino savo žinias apie  gyvuojančias šiame regione kalendorinių švenčių tradicijas ir pakvietė visus  aplinkinius mėgautis Rasos švente, domėtis Valų apylinkėse gyvuojančiais advento laikotarpio papročiais, senaisiais amatais ir pasilinksminti jau tradicinėje Valų kaimo šventėje.

Skatino svajoti

Kraštiečių teigiamai įvertintas ir geru žodžiu minimas 2018 metais įgyvendintas  viešosios įstaigos „Paluknio aerodromas“ vietos projektas „Renkuosi sparnus“ pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Jam buvo skirta 15 627 Eur paramos suma.  Projekto veiklos buvo įgyvendinamos etapais. Pirmojo etapo metu buvo suorganizuota konferencija, aviacijos specialistai projekto dalyvius supažindino su bendrąja aviacija, aerodromo veikla ir pristatė profesinio užimtumo ir laisvalaikio galimybes: pasirinkti aviacijos sportą, įgyti profesinių įgūdžių, išmokti pilotavimo.  Projekto dalyviams buvo pravesta įdomi  vizuali ekskursija po aerodromo bazę. Vyko pažintiniai skrydžiai lėktuvais, sklandytuvais. Antrojo projekto įgyvendinimo etapo metu skirtingų vietovių dalyviai 6 dienas pasirinktinai vyko į pažintinę praktiką, kurios metu kompiuteriniu treniruokliu mokėsi valdyti orlaivį, gilinosi į aviacijos mechaniko darbo ypatumus, sužinojo apie skrydžių vadovo profesiją. Pažintinės praktikos dalyviai susipažino su orlaivių ir antžeminės radijo ryšio priemonėmis, profesine frazeologija ir darbo pobūdžiu. Sužinojo radijo ryšio vedimo sąlygas tarp skraidančių orlaivių ir vadavietės žemėje. Dalyvavo orientavimosi sporto varžybose.

Baigiamajame projekto etape vyko projekto veiklas apibendrinantis renginys, kuriame dalyviai noriai dalijosi įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Renginį vainikavo projekto partnerio, Trakų r. savivaldybės Jaunimo ir turizmo laisvalaikio centro sumanytas  orientacinis žaidimas  „Lobių ieškojimas“, kuriame buvo naudojamos turimos aviacinės ir orientavimosi priemonės, įtraukti aerodromo  objektai.

Šaltiniai ir skaičiai

Trakų krašto VVG vietos plėtros strategijos II prioriteto 2 priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ paprastam kvietimui Nr. 1 buvo skirta 54 300 Eur, Didžiausia galima parama vienam vietos projektui – 9 050 Eur.  Iš viso pagal šią priemonę užregistruotos 7 paraiškos. EŽŪKP ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis paremti 5 vietos projektai, iš viso tam skirta 31 773,00 Eur lėšų suma.

 3 priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“  įgyvendinimui  buvo skirta 92 795 Eur lėšų suma. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui – 18 559 Eur. Pagal šią priemonę buvo užregistruotos 2 vietos projektų paraiškos, paremta – 1. Tam panaudota 15 627,00 Eur lėšų suma.   

Gražina Noreikienė, VPS administratorė

 

 


Atgal