Dalinamės įgyvendintu projektu „Pažink save ir kaimynus ant žirgo

2019-05-20 09:00

             Žirginio sporto klube „Naujadvario žirgai“ pastarieji du mėnesiai buvo gan įtemti, mat klubas įgyvendino projektą „Pažink save ir kaimynus ant žirgo“ pagal kurį buvo įgyvendintos trys veiklos: teorinis užsiėmimas, jojimo pradžiamokslis ir žygis po Trakų rajono apylinkes. Kiekvienoje iš veiklų dalyvavo po daugiau nei 70 Trakų rajono gyventojų.

             Įgyvendinto projekto pagrindinis tikslas – įvairinti Trakų rajono jaunimo užimtumą, populiarinant žirginį sportą. Tikslo įgyvendinimui išsikelti uždaviniai: suorganizuoti minėtus tris renginius bei įsigyti trūkstamo projektui įgyvendinti jojimo inventoriaus. Teorinių užsiėmimų metu (balandžio 5-8 d.) dalyviai supažindinti su žirginiu sportu, saugaus elgesio prie žirgų taisyklėmis bei profesinės karjeros galimybėmis žirgininkystės sektoriuje. Jojimo pradžiamokslio metu (balandžio 19–22 d.) kiekvienas dalyvis turėjo galimybę įgyti praktinių jojimo įgūdžių vėliau pravertusių dalyvaujant paskutinėje veikloje. Bene daugiausiai įspūdžių atnešė paskutinioji veikla – žygis po Trakų rajono apylinkes, apėmęs net penkias gyvenamasias vietoves. Veikloms įgyvendinti numatytas įsigyti inventorius ir kompiuterinė įranga pateisino savo lūkesčius: raiteliai jautėsi saugūs naujuose balnuose ir dėvėdami specializuotus šalmus, o kompiuterinė įranga padėjo vaizdingiau pateikti teorines žinias.

Stipriai išaugęs, ypač jaunimo, susidomėjimas žirginiu sportu ne tik kaip laisvalaikio praleidimo forma, bet ir kaip profesinių galimybių šaltiniu, rodo, jog projekto tikslai buvo pasiekti.

„Imtis šio projekto buvo iš tiesų nedrąsu, galutinį sprendimą padėjo priimti Trakų krašo vietos veiklos grupės kolektyvo geranoriškumas ir profesionalumas, tad sulaukę visokeriopos pagalbos ryžomės. O dabar jau džiaugiamės pirmaisiais rezultatais ir neketiname sustoti. Judėti į priekį skatina nuoširdus dalyvių susidomėjimas, kuris tikimės peraugs į naujų darbo vietų sukūrimą“ – komentavo projekto vadovė Ugnė Zalieckienė.

Parama projektui gauta pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Iš projektui įgyvendinti skirtos 17192,00 eurų dydžio paramos su 80 proc.  paramos intensyvumu (20 proc. prisideda pats projekto vykdytojas), 85 proc. sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos, likusius 15 proc. Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

„Naujadvario žirgų“ inf.


Atgal