Dėl dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti

2019-05-15 15:59

Primename, kad galimai neteisėtos sąlygos gauti paramą vertinamos tiek paraiškų vertinimo, tiek projekto administravimo/priežiūros etapu ❗️

Paraiškų vertinimo etape atmetama paraiška kaip netinkama paramai gauti;

Projekto įgyvendinimo/priežiūros metu taikomos atitinkamos sankcijos; (atlikus pažeidimo tyrimą sankcijos taikomos taip, kaip numatyta Sankcijų taikymo metodikoje).

Siekiant išvengti pažeidimų, kviečiame :

1) susipažinti su teisės aktais, kurie susiję su prašoma/gaunama parama
2) prieš rengiant projektą, įvertinti galimą projekto riziką, pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu projektui įgyvendinti;
3) numatyti realius mokėjimo prašymo (-ų) teikimo terminus.

Metodiką „DĖL GALIMAI NETEISĖTŲ SĄLYGŲ GAUTI PARAMĄ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO" rasite čia:

👉https://www.e-tar.lt/…/legalAct/2b322400761311e4805fa6c…/asr


Atgal