Įvyko projektų atrankos komiteto ir eilinis valdybos posėdžiai

2019-06-07 08:55

Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) birželio 6 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė dviejų vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo NR.6 metu: Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos vietos projekto „Profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas“  Nr. TRAK-LEADER-1C-M-6-2-2019 ir VšĮ „Trakų švietimo centras" vietos projekto „Mokytis - tobulėti - veikti“ Nr. TRAK-LEADER-1C-M-6-1-2019, teiktų pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)". 

PAK posėdžio metu valdybos nariai patvirtino projektų  kokybės balus, suteiktus vertintojų,  priėmė sprendimus rekomenduoti ir perduoti abu projektus į kitą vertinimo etapą – tinkamumo skirti paramą.

Po PAK posėdžio įvyko Valdybos posėdis,  kurio metu buvo nuspręsta paprastą kvietimą Nr. 9, teikiamą pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) skelbti nuo 2019 m. birželio 20 dienos.

Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinti kvietimo Nr. 9 dokumentai: I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.4) ir 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-6.3) bei II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  (LEADER-19.2-SAVA-4)  .

Valdybos posėdžio metu aptartos VVG veiklos, teritorinis projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias". Valdybos nariai priimė pasiūlymą keisti teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Stirnių piliakalnį į Bražuolės. Eilinės valdybos metu buvo pristatytas maratonas „Visi Dzūkijos piliakalnių keliu" organizuojamas pagal teritorinį projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, siūloma prisidėti prie šio maratono maršruto planavimo.


Atgal