Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

2019-02-01 11:28

Sausio 31 d. vyko Trakų krašto VVG vietos projektų atrankos ir eilinis valdybos posėdžiai.

Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) sausio 31 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė dviejų vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo NR.5 metu: Alberto Čejausko vietos projekto „Naujo ne žemės ūkio verslo kūrimas Glitų kaime Nr. TRAK-LEADER-6A-D-5-1-2018 ir MB „Ąžuolynės“ pramogų parko vietos projekto „Ekstremalaus nusileidimo trasos „Ąžuolynės“ pramogų parke įrengimas“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-5-2-2018, teiktų pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.2-6.2. 

Šis posėdis buvo pirmasis pagal pakeistą vietos projektų administravimo tvarką.  PAK patvirtino darbo reglamentą, atsižvelgdamas į pakeitimus, patvirtino projektų  kokybės balus, suteiktus vertintojų,  priėmė sprendimus rekomenduoti ir perduoti abu projektus į kitą vertinimo etapą – tinkamumo skirti paramą.

Po PAK posėdžio įvyko Valdybos posėdis,  kurio metu reikėjo aptarti VVG veiklas, kitus einamuosius klausimus. Buvo patvirtinta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m., patvirtintas VPS viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planas 2019 m., nuspręsta atnaujinti Trakų krašto vietos veiklos grupės interneto svetainę www.trakuvvg.lt, nekeisti darbo grupių vadovų, bei nutarta kovo 14 d. organizuoti visuotinį narių susirinkimą ir konferenciją tema – bendradarbiavimas.

Taip pat buvo atsižvelgta į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pastabas dėl VPS keitimo  ir verslo priemonės (kodas LEADER-19.2-6.) abiems sritims (LEADER-19.2-6.2, LEADER-19.2-6.4) palikti  tas pačias tinkamumo sąlygas, tik papildant sąlygą „Remiama veikla turi būti vykdoma VVG teritorijoje” žodžiais „(išimtis gali būti taikoma mobiliajai prekybai, paslaugų teikimui)” ir priemonės srityje LEADER-19.2-6.2 palikti atrankos kriterijų,  kad anksčiau pareiškėjas nevykdė jokios ekonominės veiklos.

 

Ieva Mažeikytė, VPS viešųjų ryšių specialistė

 

 


Atgal