Kviečiame suskubti teikti paraiškas

2019-05-07 13:42

Šio mėnesio pabaigoje baigsis Kvietimo Nr. 7 paraiškų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją ,,Trakų krašto 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“(Nr. 42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioritetą „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.2) teikimo terminas. 

Paraiškos bus priimamos iki 2019-05-31, 16.00 val. adresu Vytauto g. 33, 320 kab., Trakai LT–21106 (III aukštas). Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 217 215,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 43 443, 00 Eur. Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Konsultuotis dėl Kvietimo Nr. 7 projektų paraiškų pildymo kviečiame š. m. gegužės 16 d., Trakų rajono savivaldybėje, adresu Vytauto g. 33, Trakai, 320 kabinete nuo 17:00 val. iki 19:00 val.

 

Ieva Mažeikytė, Trakų krašto VVG viešųjų ryšių specialistė






Atgal