Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

2017-10-09 10:38

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2018 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

1.         Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo projektams Rytų partnerystės valstybėse, siekiant padėti asociacijos susitarimą su ES pasirašiusioms šalims įgyvendinti reformas kovos su korupcija, viešojo administravimo stiprinimo, teisės sektoriaus, lyčių lygybės integravimo, mokesčių, bankų, transporto, energetikos, aplinkos apsaugos, biudžeto planavimo ir kontrolės srityse.

Iš viso šiems projektams 2018 metais bus skiriama 100 000 eurų.

Projektus administruos Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

1.         Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti:
•           Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
1.         Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Armėnijos regionuose.

•           Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):
1.         Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.

•           Baltarusijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
1.         Pasaulio baltarusių jaunimo, kultūros ir mokslo atstovų susitikimas Vilniuje;
2.         Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai kultūros paveldo išsaugojimo srityje;
3.         Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.

•           Gruzijoje (projektus administruos CPVA):
1.         Gerosios patirties perdavimas Gruzijai prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse;
2.         Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje;
3.         Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Gruzijos regionų vystymuisi.

•           Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
1.         Gerosios patirties perdavimas Moldovai prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse;
2.         Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Moldovos Respublikoje;
3.         Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi.

•           Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
1.         Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje;
2.         Ukrainos regionų vystymas stiprinant savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių partnerystę;
3.         Parama Ukrainai įgyvendinant reformas psichosocialinės reabilitacijos srityje;
4.         Parama nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams;
5.         Gebėjimų stiprinimas Ukrainos istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje.

•           ES Rytų partnerystės regione:
1.         Analitinės ir nepriklausomos žiniasklaidos stiprinimas Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos CPVA);
2.         Įstatymų leidžiamosios valdžios efektyvumo didinimas Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos CPVA);
3.         Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas stiprinant demokratinius procesus Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos URM);
4.         Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (projektus administruos CPVA);
5.         Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas (projektus administruos CPVA).

•           Migracijos kilmės ir tranzito šalims bei regionams (projektus administruos CPVA):
1.         Lietuvos parama Artimųjų Rytų regiono migracijos kilmės šalims švietimo srityje;
2.         Parama darbo vietų kūrimui Malyje, siekiant stabdyti neteisėtą migraciją.

•           Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai(projektus administruos CPVA):
1.         Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema;
2.         Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir savanorystės skatinimas.

Iš viso šiems projektams 2018 metais bus skiriama 623 500 eurų.

Konsultacijas koncepcijų ir paraiškų teikimo klausimais teikia Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu: vystomasis@cpva.lt

Projektų koncepcijos ir paraiškos yra priimamos iki 2017 m. spalio 31 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Daugiau apie tai, rasite čia >>>

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Tel: 8 706 52985
El. paštas:  projektai@urm.lt ; http://www.orangeprojects.lt


Atgal