Kvietimo Nr.6 metu gautos dvi vietos projektų paraškos

2019-05-07 14:43

2019 gegužės 6 d. baigėsi Trakų krašto VVG kvietimo Nr. 6 pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto 1 priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) paraiškų pateikimo laikas.


Kvietimo metu gautos 2 vietos projektų paraiškos.

Bendra prašoma paramos suma vietos projektams įgyvendinti yra 19 896,00 Eur.

Projektus pateikė VšĮ Trakų švietimo centras ir Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija.

 

 

VPS viešųjų ryšių specialistė, Ieva Mažeikytė

 


Atgal