Pasikeitė vietos projektų vertinimas

2019-01-17 11:16

Siekiant, kad vietos projektai, finansuojami pagal vietos plėtros strategijas,  būtų greičiau įvertinti ir pareiškėjai galėtų greičiau pradėti veiklas, 2018 metų  pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių korekcijos, kuriomis buvo pakeista vietos projektų vertinimo tvarka. Naujieji taisyklių keitimai numato, jog nuo šiol vietos veiklos grupėms (VVG) pateiktas paraiškas vertins nebe Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), o pačios VVG.  Taip pat kai kurios VVG sutiko kažkiek paraiškų atsiimti ir vertinti pačios. Pakeitus taisykles, NMA keitė 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašą.

Ar tikrai vertinimas  „šoktels į priekį“

Tačiau vieną kalbėti ir norėti, o visai kita – daryti.  Realybė tokia. Šie pakeitimai yra padaryti 2014–2020 m. programinio laikotarpio viduryje, kai nė viena VVG tam nėra nusimačiusi lėšų, didesnė dalis neturi kompetencijos vertinti verslo planų, o VPS administravimo taisyklėse vertinimo paslaugos pirkimas – netinkama išlaida. Tuomet VVG arba turi atleisti administratorių ir priimti naują, arba pirkti mokymus ir mokintis. O  visa tai užima laiko. Taigi, tikėtis, kad labai smarkiai „viskas šoktels į priekį“ tikrai nereikia. Aišku, kiekviena VVG, tarp jų ir mes, stengsis  kad jų pareiškėjai greičiau gautų paramą dėl dviejų priežasčių: dėl  pareiškėjų ir dėl pačių savęs, nes 2020 m. pradžioje bus vertinamos VVG.  NMA administratoriai konsultuoja vietos veiklos grupes, bet ir iš jų ne visi patirties ir praktikos turi, tik ką pradėję dirbti.  Vis dar NMA svetainėje pavyzdinio procedūrų aprašo priedai „papainioti“.

VVG vertins dalį 2 kvietimo, visas 4 ir 5 kvietimų VP

Trakų krašto vietos veiklos grupei NMA perdavė vertinti dvi 2-o  kvietimo paraiškas ir  vieną 4-o kvietimo. Visas 5-o kvietimo paraiškas jau vertins VVG.  

Trakų krašto VVG  kvietimo Nr. 2 finansavimui patvirtintos 8 paraiškos, kurios buvo išsiųstos po Projektų atrankos komiteto posėdžio į NMA. Po taisyklių pasikeitimo  tęsti vertinimą perduotos  Trakų krašto VVG šios paraiškos: Nr. TRAK-LEADER-6A-D-2-2-2018 ir Nr. TRAK-LEADER-6A-D-2-8-2018.  Dėl šių  paraiškų vertinimo, pagal Taisykles, VVG turės kreiptis metodinės pagalbos į NMA, ir tik gavusi atsakymą, ir įvertinusi bei užpildžiusi visus klausimynus, VVG dokumentus perduos NMA projektų atrankos komitetui.

Kvietimo Nr.3  metu buvo gautos dvi paraiškos ir vertinimų metu abi atsiimtos pareiškėjų.

Kvietimo Nr.4 metu gauta 1 paraiška ir ji  (Nr. TRAK-LEADER-6B-K-4-1-2018) grąžinta tęsti vertinimą vietoje.

Dėkojame pareiškėjams, pateikusiems VP paraiškas,  už toleranciją ir kantrybę.

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė,

Trakų krašto VVG pirmininkė, VPS vadovė

 


Atgal