Trakų krašto VVG valdybos posėdis rugsėjo 14 d.

2017-09-05 23:46

Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis šaukiamas 2017 m. rugsėjo 14 d. 17.30 val. Trakų rajono savivaldybės salėje (Vytauto  g. 33, Trakai, 2 aukštas).  

Siūlomi svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“  įgyvendinimo ir galimo keitimo pasikeitus „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėms“.
  2. Dėl „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“ (nauja redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ) ir Finansavimo sąlygų aprašo vietos projektams.
  3. Dėl atrankos kriterijų vietos projektams pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“   priemones.
  4. Dėl valdybos  veiklos.
  5. Dėl Kęstučio Blaževičiaus prašymo atsistatydinti iš valdybos pirmininko pareigų.
  6. Dėl valdybos narių  vietos projektų patikrų vietoje.
  7. Kiti klausimai.

 

Posėdžiai atviri.

VVG valdybos pirmininkas Kęstutis Blaževičius 


Atgal