Planuojamų vietos projektų kvietimų 2017 m. grafikas

2017-03-01 21:13

2017 metais planuojami 3 vietos projektų, finansuojamų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ (Nr. 42VS-KV-15-1-06785-PR001) (toliau – VPS),   kvietimai. Planuojama gauti 23 vietos projektų paraiškas.

VPS įgyvendinti skirta  2 132 942,00 Eur parama, iš jų 1 813 000,70 EurEuropos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 319 941,30 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Vietos projektams patvirtinta suma – 1 706 354,00 Eur.

 

VPS priemonės pavadinimas

VPS priemonės kodas

Kvietimai 

Numatyta lėšų (Eur)  kvietimui iš viso

Numatyta gauti vietos projektų paraiškų

Didžiausia paramos suma (Eur) projektui

Paramos lyginamoji dalis (proc.)

Numatyta sukurti darbo vietų

I prioritetas. EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS, PRITRAUKIANT INVESTICIJAS, KURIANT VERSLĄ, DARBO VIETAS

 

3

825 415,00

 

8

 

 

 

 

1 priemonė. Ūkio ir verslo plėtra

LEADER-19.2-6, 6A

 

781 972,00

7

 

 

 

50–70

 

  1. „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“,

LEADER-19.2-6.2), 6A

Nr.2 (Rugpjūtis)

86 886,00

2

43 443,00*

 

2

  1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“

 LEADER-19.2-6.4, 6A

Nr.1 (Birželis)

Nr.3 (Lapkritis)

695 086,00

5

49 649,00**

50–70

5

3 priemonė. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)

LEADER-19.2-SAVA-1, 6B

Nr.2

(Rugpjūtis)

43 443,00

1

43 443,00

80

1

II prioritetas. SOCIALINĖ PLĖTRA, SKATINANT VIETOS GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMĄ IR SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

 

3

177 746,00

 

 

15

 

 

 

1 priemonė. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)

LEADER-19.2-SAVA-3

Nr.1 (Birželis)

Nr.3 (Lapkritis)

40 000,00

4

10 000,00

80

-

2 priemonė. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

LEADER-19.2-SAVA-4

Nr.1 (Birželis)

Nr.3 (Lapkritis)

63 350,00

7

9 050,00

80

-

3 priemonė. NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas

LEADER-19.2-SAVA-5

Nr.2

(Rugpjūtis)

74 396,0

4

18 599,00

80

-

 

Pastaba. Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami kiekvienas  atskirai, NMA patvirtinus vietos projektų finansavimo aprašus ir kitus reikalingus dokumentus pagal VPS priemones.

 

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, VVG pirmininkė


Atgal