Socialinio verslo vizitas į Jungtinę Karalystę

2017-02-22 20:46

SOCIFACTION: social entrepreneurship for regionsdevelopment (socialinio verslo plėtra regionuose) programos organizatorių kvietimu Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Dominyka Semionovė ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas  Andrius Storta, atstovaudami  Trakų rajono savivaldybei, su dar 20  atstovų iš skirtingų Lietuvos vietovių  š. m.  vasario 13–17 d. vyko pažintinio vizito į Didžiąją Britaniją.

Seminaro programą kuravo tarptautinio socialinio verslo Red Ochra (www.redochre.org.uk) įmonės, kurios misija yra gerinti asmenų, organizacijų ir įmonių, įtakojančių socialinius pokyčius, efektyvumą, konsultantas Martin Cooper.

Socialinio verslo principai

Pirmą pranešimą parengė Robert Foster vienas iš Red Ochra įkūrėjų, kuris išdėstė pagrindinius socialinio verslo principus:

  1. Socialinis verslas nuo tradicinio verslo skiriasi tikslu ir poveikiu. Socialinis verslas kuriamas dėl socialinio ir/ar aplinkosauginio poveikio, siekiant įgyvendinti šiuos įmonės, ar organizacijos tikslus, kad visuomenei būtų geriau. Tradicinis verslas kuriamas ir veikia dėl pinigų.
  2. Nėra privalomų teisės formų kuriant socialinį verslą –socialinį verslą gali sukurti įmonė, fizinis asmuo, asociacija ar kt.).
  3. Gautas grynasis socialinio verslo subjekto pelnas naudojamas/reinvestuojamas (mažiausiai 50 proc.) įmonės sukurtiems socialiniams tikslams įgyvendinti, kurie gali būti įvairūs: viešų erdvių sutvarkymas, vaikų stovyklos, personalo ar socialinėms grupėms priklausančių asmenų mokymai, projektų konkursų skelbimas, integravimas į darbo rinką (jaunimas, vyresnio amžiaus asmenys), priemonių socialiniams tikslams įgyvendinti įsigijimas ir pan.
  4. Socialinio verslo įmonė/organizacija pajamas gauna teikdama paslaugas, parduodama prekes valdžios institucijoms, įstaigoms, kitam verslui, ar žmonėms ir kartu nepriklauso nei vienam iš jų daugumos.
  5. Socialinio verslo modelis integruojamas į mokymo programas, mokyklose skatina vaikų kūrybiškumą, gebėjimą spręsti problemas, tikslo siekimą, pozityvų mąstymą, klausymą ir supratimą,  gebėjimą dirbti komandoje, pristatyti savo mintis ir pasiūlymus, lyderystę.
  6. Socialinis verslas yra atskaitingas ir skaidrus.

Socialiniai mentoriai

Jungtinėje karalystėje šiuo metu veikia  apie 70 000 socialinių įmonių, prisidedančių 18,5 mlrd. £ JK prie ekonomikos ir dirba beveik milijonas žmonių.

Žmonės, kurie konsultuoja ir padeda tokiam verslui kurtis, –  socialiniai mentoriai, tiria, analizuoja poreikius ir galimybes, įtraukia valdžią, teikia ataskaitas. Susikūrus socialiniam verslui valdžia gali išlošti dvigubai: įsigyti reikalingų paslaugų, ar prekių, organizacijų, kurių misija yra socialinė grąža, vystymui.

Asmenų ar į įmonių/organizacijų užsiimančių socialiniu verslu veiklą varijuoja nuo konsultavimo, komunalinių įmonių, kitų viešų paslaugų veiklos iki viešbučių (www.qbichotels.com), ar sporto kompleksų olimpinėms sporto šakoms. O visas jas vienija socialinio verslo asociacija (http://socialenterprise.org.uk/membership).


Didžiausias JK sporto, poilsio ir kultūros paslaugų operatorius – kooperatyvas, kurios pelnas jau suplanuotas

Delegacija lankėsi  milžiniškame sporto ir baseinų komplekse, kuriame plaukikė Rūta Meilutytė iškovojo auksą.

Pradžia buvo sunki, savivaldybei ženkliai sumažinus lėšas savo įstaigų sporto, laisvalaikio, bibliotekų, dienos centrų veiklai, turėjo būti atleista 150 darbuotojų. Kurti kooperatyvą paskatino paprastas noras turėti darbą. Nuo vieno centro pradėjusi darbą kooperatyvas sujungė dauguma šalies sporto ir laisvalaikio centrų (iš viso ~253 sporto ir laisvalaikio, 88 bibliotekas), priklaususių savivaldybei ir tebesančių panauda gautuose pastatuose, taip prisiimdamos socialines savivaldybės funkcijas.

12000 darbuotojų dabar dirba kooperatyve, kurios valdyboje  tik 7 asmenys, iš jų 3 -–savivaldybės atstovai. Valdyba užsiima kooperatyvo strategija, lėšų pritraukimu, vykdantysis direktorius vadovauja įmonei.

Kooperatyvas vadovaujasi 4 principais: geresnės paslaugos (reinvestavimas ir plėtra), geresnės sąlygos darbuotojams (mokymai), geresnė bendruomenė (parama projektams, sveikatinimo programos, sporto prieinamumo didinimas) ir verslo klestėjimas (daugiau pajamų, daugiau galimybių ir finansinė nepriklausomybė). Iš biudžeto lėšų tokis kooperatyvas negauna, jis užsidirba teikdamas paslaugas.

Paslaugas perka savivaldybė, kiti verslininkai, žmonės, kuriems tokių paslaugų reikia, viskas veikia ir įmonė skaičiuoja didžiulius pelnus -260 000 000 £ suplanuota 2017 metams.
Daugiau apie įmonę: www.better.org.uk

 

Panauda valdomos patalpos nuomojamos įmonių socialiniams tikslams

Dar vienas puikus pavyzdys, kai profesinio mokymo mokykla, įsteigusi kavinę, kurios pelnas skiriamas individo ir bendruomenės palankesnių sąlygų kūrimui, skatinant žmonių poreikius siekti savo tikslų – nepriklausomai nuo fizinės ar psichinės sveikatos ir gerovės, išsilaisvinti nuo jausmų izoliacijos, aktyviau dalyvauti kultūros ir bendruomenės renginiuose arba padidinti įsidarbinimo galimybes.

 Svarbu būti atsakingam, atsirinkti pagal savo vertybes ir pirkti paslaugas ar prekes, šiuo atveju, kad vaikai turėtų galimybę greičiau integruotis į darbo rinką, gautų papildomus mokymus, psichologo paslaugas, medžiagas ir priemones praktikai.

Be to mokykla administruoja ir konferencijų ir sveiko gyvenimo centrus. Svarbus skirtumas: Jungtinėje karalystėje patalpas valdant panauda, galima nuomoti, o gautas pajamas skirti socialiniams tikslams įgyvendinti.
Daugiau apie įmonę: www.shoreditchtrust.org.uk

 

Jungtinėje Karalystėje bendruomenes buria ne gyvenamoji vietovė, o tikslas

Building Bloqs – tai socialinis bendruomeninis verslas, atviros prieigos dirbtuvės. Kiekvienas norintis gali ateiti į medžio, metalo, siuvimo ar lazerio cechą, kažką pasigaminti sau, ar prisiimti milžinišką užsakymą, kurį kartu su kitais nariais gali įgyvendinti. Bendruomenė paremta profesiniais principais.

Socialinį verslą kūrė penkiese, patalpos nuomoja iš privataus asmens, šiuo metu yra ~120 narių kurie naudojasi patalpomis, įranga, čia pat gali įsigyti reikalingų medžiagų.

Tai patogu, paklausu ir šiuo metu ketinama plėstis išsikeliant į kitas patalpas, įkuriant ir keramikos, plastiko, automobilių taisymo, elektronikos dirbtuves, kuriomis už nuomos kainą gali naudotis norintys.
Daugiau apie įmonę: www.buildinglogs.com

 

Suteiktas antras šansas ne tik seniems baldams.

Petit Miracle Interiors – socialinio verslo įmonėje seni baldai prikeliami antram gyvenimui, parduodami čia pat verslo inkubatoriuje bei internetu. Baldai į įmonę atkeliauja iš atliekų sandėliavimo aikštelių, surenkami šalia konteinerių, pasiimami iš žmonių, kuriems baldai nebereikalingi.

Petit Miracle Interiors dirba savanoriai, pati vadovė asociacijoje dirba neatlygintinai. Įmonės socialinis tikslas – mažinti nedarbą, mokant ir sudarant sąlygas tradicinių amatų įgūdžiams ir darbo patirčiai: restauravimo, tapybos ir dekoravimo, interjero dizainas sandorių, mažmeninės prekybos, verslumo ir verslo įgūdžių srityse. Mokymais kirti socialiai pažeidžiamoms grupėms: benamiams(prioritetas moterims), asmenims, kuriems teismas skyrė atliekanti visuomeniai naudingus darbus.
Daugiau apie įmonę: www.petitmiracles.org.uk

 

Mokykla – Southbank Mozaika

Dar viena Mokykla – Southbank Mozaika yra ne pelno socialinė įmonė, kurios tikslai:  skatinti ekonominį vystymąsį, teikiant mokymo ir įsidarbinimo galimybes jaunimui / suaugusiems su papildomais poreikiais ir psichikos sveikatos problemomis ir darbti su jaunimu pažeidinėjančiu įstatymus, per meną, kūrybiškumą ir pozityviai atlikti viesuomeniei naudingus darbus.

Čia sukurta per 300 viešųjų mozaikų, kurios yra centriniame Londone, yra sukurtas mozaikų kelias. Pagrindiniai projektai – Šv.Jono sodas, Blake Lambeth (2008-2013) ir Queenhithe mozaika (2014). Darnai varijuoja nuo mažų, įskaitant ženklus (pvz geležinkelių Vaterlo stotyje) iki  grindinio (Southbank Centre), skulptūrų, memorialinių lentų ir svarbiausia – portretų.
Daugiau apie įmonę: https://www.southbankmosaics.com/

 

Hackney Pirates

Vienas labiausiai įkvepiančiu verslų Jungtinėje Karalystėje yra Hackney Pirates. Tai suvenyrinė parduotuvėle su galimybe išgerti kavos/arbatos, nuomoti patalpas gimtadieniams piratų, ar kita smagia tematika. Surinktos lėšos skiriamos čia pat esančio vaikų dienos centro paslaugoms ~2,5 val. per dieną. Vaikų kūriniai yra panaudojami suvenyrų gamybai: tapetai, spalvojimo knygelė iš vaikų piešinių, profesionaliai gaminamiems suvenyriniams atvirukams, knygoms – taip pat naudojama vaikų kūryba. Piratų tematika įkurtas centras vadovaujasi piratų filosofija, čia dirba keli mokytojai ir savanoriai. ¼ biudžeto lėšų sudaro mokyklų skiriamos lėšos už vaikus „piratus“, t.y. vaikus, kurie susiduria su tam tikrais iššūkiais ir jiems reikalinga pagalba. Šį centrą lanko 9– 12 metų vaikai.
Daugiau apie įmonę: www.hakneypirates.org

Pažintinį vizitą į Jungtinę Karalystę, kuris yra „Socifaction: socialinio verslo plėtra regionuose“ dalis, vykdė Britų taryba, NVO Avilys ir organizacija Geri Norai LT, kartu su partneriais Programos ,,Leader" žemdirbių metodikos ir ugdymo centru bei Ugdymo plėtotės centru. Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisideda tarptautinių finansinių paslaugų grupė Barclays.

 

Dominyka Semionovė,  Trakų rajono savivaldybės mero patarėja

 

 


Atgal