Socialinis verslas ir beglobiai gyvūnai

2017-08-29 00:53

Trakų krašto vietos veiklos grupė (toliau – Trakų krašto VVG) kartu su Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriumi š. m. rugpjūčio 23 d. 10.30  val. organizavo  diskusiją „Socialinis verslas: beglobiai gyvūnai savivaldybės teritorijoje. Diskusijoje be organizatorių atstovų dalyvavo VšĮ „Naminukai“ (Goda Smilgė, Simona Sakalauskaitė, Dmitrij Šichovcev), VšĮ „Vyšnių sodai“ (Monika Mužaitė, Sigita Arūnaitė), VšĮ Felium domus (Gintė Klimavičienė), Aukštadvario seniūnijos seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, Trakų seniūnijos seniūnas Kęstutis Vilkauskas, Lentvario seniūnijos vyriausioji  specialistė Vida Brazionienė.

Diskusijos temos raktiniai žodžiai socialinis verslas ir beglobiai gyvūnai. Pagal Trakų krašto VVG Vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) galima parama socialiniam verslui. Socialinio verslo ekonominės veiklos pagrindinis tikslas – socialinė nauda. Žmonių kalba tariant, socialinis verslas turi padėti  spręsti nors vieną socialinę problemą. Apie galimą paramą socialiniams verslui kurti Trakų rajono kaimiškosiose vietovėse kalbėjo Trakų krašto VPS vadovė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė (pranešimą žiūrėti žemiau). 

Beglobiai gyvūnai – ne tik Trakų krašte, bet ir visoje Lietuvoje viena iš labiausiai neišspręstų socialinių problemų. Juk beglobiai gyvūnai – tai ne tik šunyčiai, ir katytės. Tačiau šių didžiausias skaičius. O daugiausiai  apie šią problemą, situaciją gali pasakyti savivaldybės atstovai, seniūnai, nes būtent čia „suplaukia“ nepasitenkinimo raštai dėl valkataujančių gyvūnų, kaimynų skundai dėl šalia augintinių keliamų antisanitarinių sąlygų ir t.t.  Gintaras Viržonis, Trakų rajono savivaldybės Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, supažindino su Gyvūnų laikymo ir priežiūros tvarka Trakų rajone, kitais teisės aktais (pranešimą žiūrėti žemiau).

Taigi siekiant pasiaiškinti, ar  verslas gali prisidėti (ir kaip), kad mažėtų beglobių gyvūnų? Ar viešosios įstaigos, kurios atitinka nevyriausybinių organizacijų statusą, asmenys, dirbantys pagal patentus, gali pradėti/norėti steigti socialinius verslus, būtina išklausyti  jų pačių. Susitikime dalyvavę veikiančių gyvūnų prieglaudų atstovai pasidalijo patirtimi ir problemomis.

Ši diskusija – tai susidariusi proga susipažinti vieniems su kitais. Seniūnijų atstovai asmeniškai susipažino su  jų teritorijose gyvūnams pagalbą teikiančių organizacijų atstovais. Klausimų nesumažėjo. Taip pat nerasta atsakymo, kaip tikslingiau ir naudingiau panaudoti ES paramą ir prisidėti ne vienadieniu renginiu, ar susitikimu prie benamių gyvūnų problemos sprendimo ...

Buvo susitarta, kad tuos, ką domina ES parama, kreipiasi konsultacijų į Trakų krašto vietos veiklos grupę, tiems, kam kyla klausimų ar problemų dėl viešosios tvarkos pažeidimų, susijusių su gyvūnais, kreipiasi į Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrių.

Gyvūnų laikymo ir priežiūros tvarka Trakų rajone 2017-08-23

„Socialinis verslas: beglobiai gyvūnai savivaldybės teritorijoje“

 

 

 

Viktorija Narkevičienė, atstovė viešiesiems ryšiams 

 

 

 

 

 


Atgal