Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams startuoja vėl: kviečiame teikti paraiška

2017-02-15 23:20

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Nuo vasario 6 d. iki kovo 10 d. skelbiamas kvietimas ugdymo įstaigoms teikti paraiškas dalyvauti Programoje.

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas susipažins su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

• ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

• pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

• pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų Lietuvos apskričių.

Paraiškos teikiamos nuo vasario 6 d. iki kovo 10 d. elektroniniu paštu  info@zmmc.lt  arba paštu: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Universiteto g. 8A, Akademija, 53341 Kauno r.

Kaip vyks programos įgyvendinimas

Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų Lietuvos apskričių: iš kiekvienos apskrities pagal Programos I ir III modulius atskirai atrenkama po 3 paraiškas (proporcingai pagal pateiktų paraiškų skaičių iš miesto ir iš kaimo); iš kiekvienos apskrities pagal Programos II modulį atskirai atrenkama po 4 paraiškas (2 iš miesto ir 2 iš kaimo).

Atrinktos įstaigos bus aprūpintos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus ir jaunimą šviesti apie gyvulininkystę.

Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdys šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvaus PLŽMMC organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje. Įgyvendinantys II modulį taip pat savarankiškai vykdys šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvaus PLŽMMC organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę. Įgyvendinantys III modulį vykdys šviečiamąją veiklą ir dalyvaus PLŽMMC organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.

Svarbi informacija dėl paraiškų pildymo

Susidomėjusiems ir norintiems dalyvauti Programoje reikia užpildyti paraiškos formą (žr. apačioje).  Kartu su paraiška būtina pridėti šiuos dokumentus: pareiškėjo juridinio asmens registravimo pažymėjo ir steigimo dokumentų kopijas, asmens, atsakingo už programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. Svarbu: pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną pridedamų dokumentų lapą.

Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, nepriimamos.

Viena ugdymo įstaiga gali teikti vieną paraišką.

Pareiškėjų pirmumo vertinimo kriterijai:

Pareiškėjas paraišką dalyvauti Programoje teikia pirmąjį kartą arba ankstesniais metais pateikė paraišką, bet nebuvo patvirtintas Programos dalyviu pagal Įsakymo 27 punktą; prisideda savo lėšomis, tinkamomis finansuoti programos modulio įgyvendinimą; prisideda nuosavais ištekliais (technologine, kompiuterine įranga ir kt.); pareiškėjo iniciatyva ūkininkas arba žemės ūkio bendrovė įtraukiama į programos modulio įgyvendinimą; vykdyta (-oma) veikla ir patirtis gyvulininkystės srityje.

Daugiau informacijos

Alvydas Grigaliūnas, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 37) 39 77 16, el. p. alvydas.grigaliunas@zmmc.lt

Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 84 70, el. p. lina.simoniene@zum.lt

TEISĖS AKTAI

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3 D-903 (su pakeitimais) (Word)

Paraiškos forma


Atgal