Trakų krašto VVG darbo grupėsPavadinimas

Vadovas

Nariai

NVO darbo grupė

Vaiva Neteckienė

Indrė Mateuss, Juozas Norinkevičius, Liuda Korsanovienė, Milė Blaževičienė, Daumantas Daugirdas , Rasa Silevičienė

Verslo darbo grupė

Robertas Volosevičius

Zinaida Juškienė, Artūras Vyšniauskas, Jadvyga Minkevič, Linas Kairys

Jaunimo grupė

Indrė Mateuss

Karolina Narkevič, Edvardas Makšeckas,  Rasa Silevičienė, Daumantas Daugirdas, Indrė Mateuss,  Giedrė Vaitiekienė

Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo darbo grupė

Jadvyga Minkevič

Rasa Silevičienė, Daumantas Daugirdas, Juozas Norinkevičius

 VPS Stebėsenos grupė

Edita Vorobjovienė

Alina Rizgelienė, Vitalijus Aleksiūnas

 

 


Atgal