Trakų krašto VVG valdybos posėdis š. m. birželio 6 d.

2019-05-31 14:50

2019 m. birželio 6 d.  (ketvirtadienį) kviečiamas Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Pradžia 18.15  val. Vieta – Trakų rajono savivaldybės mažoji  salė (Vytauto g. 33, Trakai, 2 a.)

Siūlomi svarstyti šie klausimai:

Dėl paprasto kvietimo Nr.9 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) skelbimo.

Dėl paprasto kvietimo Nr.9 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) )  I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.4) ir 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-6.3) dokumentų patvirtinimo.

Dėl paprasto kvietimo Nr.9 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“  (LEADER-19.2-SAVA-4) dokumentų patvirtinimo.

Dėl teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“  atrinktų piliakalnių keitimo.

Dėl teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ maratono liepos 8–11 dienomis.

Dėl visuotinio susirinkimo datos  nustatymo.

Dėl jaunimo projekto „Savanorystė – orientyras į tavo ateitį“.

Kiti klausimai.

 

VVG valdybos  pirmininkas                                           

Edvardas Makšeckas

 

 

 


Atgal