Trakų krašto VVG visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas kovo 9 d.

2017-02-23 16:11

2017 m. kovo 9  (ketvirtadienį)d. 17.30 val.  šaukiamas Trakų krašto VVG visuotinis susirinkimas. Vieta – Parko g. 1, Paluknys, (seniūnijos pastatas, bendruomenės patalpos).

Siūloma svarstyti šiuos klausimus:

  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos už 2016 m.
  2. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos finansinės ataskaitos už 2016 m.
  3. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininko 2017–2020 metų kadencijai rinkimo.
  4. Dėl naujų narių priėmimo į Trakų krašto vietos veiklos grupės sudėtį.
  5. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės narių sąrašo tvirtinimo.
  6. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos ataskaitos už 2016 m. ir veiklos plano 2017 m..
  7. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos plano 2017 m. patvirtinimo.
  8. Dėl  Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo (2017 m. kvietimai).
  9. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės 10-ties veiklos metų paminėjimo.
  10. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą susirinkime prašome informuoti el. paštu info@trakuvvg.lt iki š.m. kovo 7  d.

VVG pirmininkė  Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė


Atgal