Trakų VVG š. m. vasario 23 d. toliau tęsia maršrutą „Trakų krašto verslai kaime“

2017-02-15 18:12

Trečias  maršruto „Trakų krašto verslai kaime“  taškas – Trakų seniūnija.

Š. m. vasario 23 d. mūsų pažintis su verslu prasidės 14.00 val., lankysimės šiose bendrovėse: pirmas objektas Žirginio sporto klube „Naujadvario žirgai“ Jovariškių k. Toliau vyksime į VVG nario Lino Kairio UAB „Erita“ lentpjūvę Bražuolės k. Trečias lankomas objektas – medinių namų statybos verslas Būdos k., kurį pristatys Stasys Šokaitis. Ir paskutinis taškas –  mus sutiko į savo bendrovės patalpas įsileisti ir papasakoti apie vykdomą veiklą UAB „Kelių mašinos“ vadovas Česlavas Taraškevičius.  

Ketinantys kartu lankyti verslus informuokite e. paštu info@trakuvvg.lt arba tel. 867633957


Atgal