Verslo pradžiai – trys paraiškos

2019-06-04 17:10

2019 m. gegužės 31 d. baigėsi paprasto kvietimo Nr. 7 vietos projektų (toliau – VP) paraiškų teikimo laikas. Trakų krašto vietos veiklos grupė užregistravo tris  vietos projektų paraiškas verslo pradžios paramai užsiimti ne žemės ūkio veikla kaime.

Kvietė fizinius ir juridinius

Nuo 2019 m. balandžio 26 d. iki gegužės 31 d. buvo priimamos VP paraiškos pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.2). Paraiškas galėjo teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, pasiryžę pradėti ekonominę veiklą arba ją jau vykdantys, bet ne ilgiau kaip pusmetį. Paramos taip pat galėjo kreiptis asmenys, nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. spalio 15 d. iki 2019 m. balandžio 15 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdę ją trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.

Pasiryžo trys

Paramos naujam verslui kaimo vietovėse pasiryžo prašyti trys kraštiečiai iš Lentvario ir Trakų seniūnijose esančių kaimų. Nuosavą verslą kurs jauna mergina, ji numačius sukurti darbo vietą sau,  o naujai įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės planuoja sukurti ir išlaikyti bent trejus metus 3 darbo vietas. Kai vietos projektų paraiškos po visų vertinimų pasieks paramą, mūsų Trakų krašto VVG teritorija pasipildys ir naujais verslais, ir naujomis darbo vietomis.

Kvietimui Nr. 7 buvo skirta 217 215,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 43 443, 00 Eur. Pasibaigus kvietimo terminui,  likusios lėšos bus perkeltos į tos pačios veiklos paramai skirtą kvietimą.

Linksmoji (beveik) statistika

Užregistruotos vietos projektų paraiškos skirtingos apimties: „ploniausia“ išmatuojama 48 lapais,  o „solidžiausia“ sukomplektuota iš 185 lapų. „Tai „startinės“ apimtys, – juokiasi Ieva Mažeikytė, Trakų krašto VVG viešųjų ryšių specialistė,  – iš patirties žinau, kad siunčiami pareiškėjams paklausimai dėl dokumentų ar duomenų tikslinimo, o VP paraiškų vertintojai privalomai pildo įvairiausius priedus (būna arti 100 klausimų) ir kol vietos projekto paraiška „įveikusi“ vietinio projektų atrankos komitetą (toliau – PAK) nukeliauja iki Nacionalinės mokėjimo agentūros PAKo, vietos projekto byla, žiūrėk, „subrandinama“ iki 300 lapų... ir tai dar ne pabaiga...“.

 

Gražina Noreikienė, Trakų krašto VVG administratorė


Atgal