Vyko teritorinio projekto darbo grupės susitikimas

2019-03-07 14:52

Kovo 7 dieną Trakų krašto tradicinių amatų centre vyko teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001 ketvirtas darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo visų 4 VVG darbo grupės atstovai. Jo metu buvo aptartos edukacijų savaitės ir dienos negalią turintiems žmonėms, bendruomenės atstovams, daugiavaikėms šeimoms, senjorams ir dienai skirtai seneliams ir anūkams, aptartas edukacinių renginių ir piliakalnių viešinimas socialiniuose tinkluose. Balandžio mėnesį kiekvienoje VVG vyks penkių dienų edukacijų savaitės: preliminariai balandžio 2-6 d. edukacijų savaitė turėtų būti organizuojama Trakų krašto VVG teritotijoje ir Alytaus rajono VVG teritorijoje, o balandžio 24-30 Prienų rajono VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) teritorijose. Iš kiekvienos VVG po 100 žmonių turės galimybę susipažinti su Dzūkų krašto amatais ir tradicijomis.

 


Atgal