Įvyko projektų atrankos komiteto posėdis

2020-07-03 10:50

Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) liepos 2 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė vieno verslo plėtros projekto ir vieno mokymų  vietos projekto paraiškas, pateiktas kvietimo Nr. 17 metu: ūkininkės Adelės Gedminienės vietos projekto „Kaimo turizmo sodybos „VILA ILGAI“ plėtra Nr. TRAK-LEADER-6A-D-17-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS), I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, Trakų turizmo ir poilsio paslaugų plėtros asociacijos vietos projekto „Mažais žingsneliais verslo link“, teikto pagal VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis), kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

PAK posėdžio metu valdybos nariai patvirtino projektų  kokybės balus, suteiktus vertintojų,  priėmė sprendimus rekomenduoti ir perduoti abu projektus į kitą vertinimo etapą – tinkamumo skirti paramą.

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]