VVG istorija

 
Trakų krašto vietos veiklos grupė (toliau - VVG) oficialiai įregistruota 2007 m. birželio 8 d., nors jos veikla prasidėjo žymiai anksčiau.
 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę po 1990 metų Trakų r. savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje žmonės būrėsi į įvairius ratelius pagal savo interesus ir visuomeniniais pagrindais, nelaukdami jokio atlygio, siekė kokio nors vieno tikslo. Tačiau be finansinės ar kitos materialinės paramos jų veikla pamažu geso. Suaktyvėjo arba savo veiklą teisiškai įregistravo tik tos nevyriausybinės organizacijos, kurios suprato, kad lėšų galima „prisitraukti“ per projektines veiklas, rinko nario mokestį, rado rėmėjų. Kaimuose pradėjo kurtis bendruomenės, vienijančios įvairių sričių, bet tos pačios gyvenamosios teritorijos žmones. Pirmoji oficialiai registruota bendruomenė buvo 2000 metais Trakų seniūnijoje - Varnikų apylinkės bendruomenė. Bendruomenių aktyvistai patirties sėmėsi respublikiniuose seminaruose, rajone ilgai nebuvo jungiamosios grandies tarp nevyriausybinių organizacijų. Nemažai aktyvių visuomenininkų tapo valstybinių įstaigų darbuotojais toliau tęsdami visuomeninę veiklą. Pirmą kartą bendruomenės buvo suburtos savivaldybei įgyvendinant projektą „Sprendimų bendradarbiaujant stiprinimas Lietuvoje“.
 
Galima teigti, kad tuomet, 2003 m.,  ir buvo „pasodinti“ visuomeniškumo ir pilietiškumo daigai kaimo bendruomenėms Trakų rajono savivaldybėje, kai kitose savivaldybėse bendruomenės jau buvo remiamos ir finansiškai, o  Europos Sąjungos šalyse būdamos vietos veiklos grupių narėmis  skynė  „vaisius“ jau  įgyvendindamos „Leader+ pobūdžio priemonę“.
 
Po ,,Leader“ programos atėjimo į Lietuvą, 2004 m., susidariusi aktyvių bendruomenės lyderių, visuomeniškų ūkininkų bei verslininkų, savivaldybės darbuotojų grupė nusprendė įkurti vietos veiklos grupę Trakų rajono savivaldybėje. Tuomet Trakų rajone buvo užregistruota tik 10  kaimo bendruomeninių organizacijų. Aktyviausios iš jų buvo Aukštadvario bendruomenė, visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“, Dusmenų - „Dusmena“, Trakų seniūnijos - „Santalka“, vėliau įsiregistravęs Šventininkų kaimo bendruomenės centras. Žinant programos „Leader+“ gaires, nuspręsta, kad  Trakų savivaldybės teritoriją jungia daug bendrų dalykų.
 
Buvo iškelta idėja, kad asociacija apims visos Trakų rajono savivaldybės teritoriją - aštuonias seniūnijas: Aukštadvario, Trakų, Lentvario, Senųjų Trakų, Rūdiškių, Onuškio, Paluknio, Grendavės. Apie tai per seniūnijų seniūnus, bendruomenes, vietinę spaudą  buvo informuoti šios teritorijos gyventojai. Žmonės nebuvo itin aktyvūs, ragino seniūnai, bendruomenių pirmininkai. Tik iš aktyvesnių trijų Aukštadvario, Onuškio ir Dusmenų. bendruomenių į steigiamąjį susirinkimą atvyko po keletą žmonių, neliko abejingi savivaldos atstovai, keli ūkininkai. Kiek skeptiškai į asociacijos idėjas žiūrėjo verslininkai. Tačiau buvo sukurti ir patvirtinti įstatai, išrinkta valdyba, laikinas pirmininkas. 2004 m. rugsėjo 19 d. Trakų krašto VVG pavadinimas buvo laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą. Nors Trakų krašto vietos veiklos grupė oficialiai nebuvo įsiregistravusi, tačiau dvejus metus jos nariai dalyvavo įvairiuose mokymuose, skirtuose kaimo plėtrai, įvadiniuose seminaruose dėl VVG kūrimosi Lietuvoje, buvo susitikę su kitomis VVG.
 
Įsikūrus dar kelioms bendruomenėms, jų aktyvūs nariai, savivaldos atstovai ir likę VVG iniciatyvinės grupės atstovai  dar  kartą susitelkė ir nusprendė vėl siekti tikslo - oficialiai įregistruoti savo veiklą. 2007 m. pavasarį organizavę keletą susirinkimų, į kuriuos kvietė ir per vietinę žiniasklaidą, ir per seniūnus, ir kitais būdais, pagaliau apsitarė, išsirinko valdymo organus ir birželio 8 d. įregistravo Trakų krašto vietos veiklos grupę. Pirmininke buvo išrinkta Janė Mandeikienė, pavaduotoja Alvyda Kazakevičiūtė. 2008 m. gegužės 27 d. J. Mandeikienei atsisakius pirmininkauti, pirmininke perrinkta Alvyda Kazakevičiūtė, pavaduotoju išrinktas Valentinas Ūsas.
 
Nuo 2008 metų į VVG veiklą įsitraukė naujai įsikūrusios ir besikuriančios kaimo bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos, kurių veikloje numatyta kaimo plėtra bei kaimo gyventojų kokybės gerinimas. 2009 metais  jau veikia 25 kaimo bendruomenės.
 
Įsikūrusi VVG apima visą vientisą administracine ir geografine prasme Trakų raj. sav. teritoriją. Į ją patenka  visa Trakų rajono savivaldybės teritorija (8 seniūnijos), išskyrus Lentvario miestą. Tai yra visos savivaldybės kaimo gyvenamosios teritorijos, miestai ir miesteliai, kuriuose gyvena iki 6000 gyventojų. Seniūnijų teritorijose yra 439 kaimai. Bendras teritorijos plotas 1200 km².
 
VVG buvo suformuota, atsižvelgiant į visus Leader metodinius reikalavimus bei principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo, įtraukimo, skaidrumo, partnerystės. VVG bendras narių skaičius - 36. VVG sprendimus priimantis organas – valdyba, kurią sudaro 17 narių. Visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta, kad į VVG valdybos sudėtį būtų renkama po 2 atstovus nuo kiekvienos seniūnijos, t. y. žmones gyvenančius konkrečioje seniūnijoje. Taip pat renkant valdybą buvo laikomasi principo, kad VVG valdybos sudėtį sudarytų 25 proc. savivaldos atstovų, 25 proc. verslo ir 50 proc. bendruomenių, asociacijų (socialinių partnerių).
 
 
 

Parengė Alvyda Kazakevičiūtė, 2009 mKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]