Trakų krašto VVG darbo grupės

Pavadinimas

Vadovas

Nariai

Bendradarbiavimo darbo grupė

  Saulius Janulevičius
 

 

Verslumo skatinimo ir inovacijų darbo grupė

  Julija Virganavičienė    
 

 

Aktyvinimo, užimtumo ir laisvalaikio skatinimo grupė

  Liuda Korsanovienė 

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo darbo grupė

  Juozas Norinkevičius

 

 VPS Stebėsenos grupė

  Jadvyga Dzencevičienė

Ana Ingelevič, Jadvyga Dzencevičienė, Karolis Mikučionis

 


 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]