Trakų krašte šiaudinių skulptūrų dirbtuvės, kapela ir meno galerija

2023-11-24 11:30

 

Spalio 23 d. baigėsi Trakų krašto vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 31 vietos projektų paraiškų priėmimo terminas. Gautos tris paraiškos.

Pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (Nr. LEADER-19.2- SAVA-5) visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“ pateikė vietos projekto paraišką „Pažinti. Kurti. Tobulėti“.

Projektu siekiama: stiprinti Onuškio krašto kultūrinį-meninį identitetą, per šio krašto ir įžymių Lietuvos menininkų darbus skatinti bendruomenės kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai ir dalyvavimui kultūroje,  mažinti socialinę atskirtį; įveiklinti nenaudojamas patalpas įrengiant Meno galeriją; pritaikyti miestelio viešąsias erdves bendruomenės, atvykstančių svečių kultūriniams poreikiams realizuoti, taip skatinant susidomėjimą, pasididžiavimą savo kraštu.

 

Pagal VPS II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4) pateiktos  dvi paraiškos:

  1. Grendavės kaimo bendruomenė „Žiburys“ pateikė vietos projekto paraišką „Kūrybinė laumė. Šiaudinių skulptūrų kūrimo dirbtuvė”.

Projektu bus siekiama skatinti bendradarbiavimo tarp bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir organizacijų, verslo atstovų. Bus suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės, kuriose atsispindi krašto ir vietovės tradicijos ir papročiai, skatinamas visų gyventojų grupių kūrybingumas ir amatų puoselėjimas.

Projektu bus siekiama sudaryti palankias sąlygas kūrybinei veiklai; supažindinti dalyvius su etninės kultūros ugdančiąja dalimi ir techniniu skulptūrų kūrimo specifika; Suorganizuoti skulptūrų dirbtuves, pasitelkiant profesionalius meno kūrėjus; Sukurti skulptūrų parką Grendavės paplūdimio teritorijoje ir Vilkokšnio ežero krante Atviros kultūros festivalio „Laumių pieva“ metu,. Nufilmuoti ir sukurti 30 min. filmą ir 5 min. video klipą apie dirbtuves.

      2. Asociacija „Aukštadvario žiburiai‘ pateikė vietos projekto paraišką „Aukštadvario kapela – neatsiejama asociacijos veiklos dalis“

Asociacija Aukštadvario žiburiai“ teikiamu projektu siekia: išsaugoti ir skleisti Aukštadvario krašto kultūrines tradicijas, puoselėjant vietinių meno mėgėjų kolektyvų veiklas; kelti Aukštadvario kapelos prestižą ir žinomumą, įsigyjant kapelai reikiamus  muzikinius instrumentus; organizuoti Aukštadvario seniūnijos kultūrinius renginius, įvairinant Aukštadvario kapelos  organizuojamų etnokultūrinių renginių programas; didinti asociacijos narių, jaunimo, socialinių šeimų, kraštiečių bendravimą ir bendradarbiavimą  bei etnokultūrinį užimtumą.

 

Pagal VPS I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-1) paraiškų negauta.

 

 

Viešųjų ryšių specialistė 

Renata Kurmin

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]