Trakų krašto VVG valdybos posėdis balandžio 21 d.

2022-04-11 14:58

Trakų krašto VVG valdybos posėdis  balandžio 21  d.

2022 m.  balandžio 21  d. (ketvirtadienį) kviečiamas Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Pradžia 18.00 val. Vieta –Trakų rajono savivaldybės didžioji salė (Vytauto g. 33, Trakai, 2 a.).

 

SIŪLOMI SVARSTYTI KLAUSIMAI:

  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės 2021 m. planuojamų vietos projektų kvietimų grafiko patikslinimo.
  2. Dėl Paprasto kvietimo Nr.27 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.4) (EURI lėšos), 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3) ir 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).  
  3. Dėl Paprasto kvietimo Nr. 28 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3), 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).
  4. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto  posėdžio Nr. 19.
  5. Dėl pritarimo  teritoriniam projektui „Maisto atlieka = žaliava !?“.
  6. Dėl Trakų krašto Vietos veiklos grupės visuotinio-ataskaitinio  susirinkimo datos ir vietos.
  7. Dėl darbo grupių veiklos.
  8. Dėl reikalavimų valdybai rengiant parengiamosios paramos dokumentus.
  9. Kiti klausimai (valdybos narių viešų privačių interesų deklaravimas, mokymai, kt.)

 

VVG valdybos pirmininkas                                                                       Robertas Volosevičius

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]