10 Kvietimas

II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5)

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“, Nr. LEADER-19.2-16.3

I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.2)


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]