2021 m. gegužės 28 d. organizuojamas Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-15, taikant rašytinę procedūrą, el. paštu.

2021-05-28 13:07

2021 m. lapkričio 28 d. (penktadienį) organizuojamas Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-15, taikant rašytinę procedūrą, el. paštu.

DARBOTVARKĖ:

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

  1. Dėl VšĮ „Rykantų paštas” vietos projekto „RYKANTŲ PAŠTAS – SOCIALINIO VERSLO IR INOVACIJŲ HUB‘AS“ Nr. TRAK-LEADER--6B-SD-21-4-2021, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kai socialinio verslo iniciatorius NVO) (LEADER-19.2-SAVA-1 , pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  2. Dėl Jungtinės kaimų bendruomenė ,,Matiškė" vietos projekto „Matiškių irklai“ Nr. TRAK-LEADER-6B-J-21-5-2021, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  3. Dėl „Trakų turizmo ir poilsio paslaugų plėtros asociacijos“ vietos projekto „Trakų ežerų paslaptys“ Nr. TRAK-LEADER-6B-S-22-3-2021, teikto pagal VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

 

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Asmuo informacijai - Ieva Mažeikytė, viešųjų ryšių specialistė, [email protected], tel. 8 613 92 946Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]