2022 M. PLANUOJAMŲ VIETOS PROJEKTŲ KVIETIMŲ GRAFIKAS

2021-12-15 14:31

 

 

 

Data

Kvietimai

VPS priemonė

Numatyta lėšų (Eur) kvietimui

Iš viso

Didžiausia paramos

suma (Eur) projektui

Paramos

lyginamoji dalis

(proc.)

Nuo sausio 27 d. iki  vasario  28 d.

 

Nr.25

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3)

KPP lėšos

 

10 000,00

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

iki 100

 

 

 

 

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.

KPP lėšos

 

62 475,00

 

8 925,00

 

iki 80

iki 95

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

KPP lėšos

 

60 612,00

 

20 204,00

iki 80

iki 95

Nuo vasario 4 d. iki kovo 4 d.

Nr.26

 I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 sritis Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.2)

EURI lėšos

 

69 712,00

 

34 856,00

 

 

 

iki 50,

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.4

EURI lėšos

 

69 712,00

 

34 856,00

 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3)

KPP lėšos

 

101 564,00

 

50 782,00

 

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

KPP lėšos

 

86 886,00

 

43 443,00

iki 95

 

 

Kvietimų grafikas ir sumos gali keistis, sekite informaciją www.trakuvvg.lt

 

 

 

Pastaba

 

Pagal II prioriteto 3 priemonę yra atsiimtas 1 projektas. Lėšos grąžintos ir lieka priemonėje (18 000).

 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]