Aukštadvario krašto tautinio paveldo puoselėjimas ir populiarinimas

2022-11-03 17:24

Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Aukštadvario krašto tautinio paveldo puoselėjimas ir populiarinimas“ pagal Trakų krašto VVG teritorijos 2015- 2023 m. vietos plėtros strategijos II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ ( Nr. LEADER – 19.2-SAVA-5). Dalį lėšų projekto įgyvendinimui skyrė Trakų rajono savivaldybė.

Pagrindinis šio projekto tikslas – atgaivinti  Aukštadvario krašto tradicijas ir papročius bei populiarinti Aukštadvario krašto tautinį paveldą per edukacines programas. Šio projekto lėšomis pilnai sukomplektuota edukacinė klasė – erdvė edukacijoms, atgaivinant Aukštadvario krašto tradicinius patiekalus ir tautinį paveldą. Projektas teikia galimybę didinti asociacijos narių,  jaunimo, socialinių šeimų bendravimą ir bendradarbiavimą. Projekte aktyviai dalyvavo  asociacijos nariai, svečiai, socialinių šeimų vaikai – vaikų dienos centro „Navininkai“ lankytojai, vadovaujami centro vadovės, mokytojos Nijolės Zubrickienės bei Ukrainos Respublikos piliečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje. Projekto dėka visi edukacijų dalyviai pasisėmė žinių apie Aukštadvario krašto sentėvių išmonę, jų gyvenimo būdą, papročius ir gaminamus valgius.

 

Asociacijos tarybos pirmininkė Jadvyga Dzencevičienė

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]