Baigėsi Kvietimo Nr.14 paraiškų rinkimo laikotarpis

2020-05-04 13:56

Balandžio 30 d. baigėsi Trakų krašto vietos veiklos grupės (toliau – Trakų krašto VVG)  Kvietimo Nr.16 paraiškų vietos projektams paramai gauti  pagal Trakų krašto vietos plėtros strategiją rinkimo laikotarpis.  Kvietimas buvo skelbtas pagal dvi „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“  priemones: 2. „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir 3. „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, (LEADER-19.2- SAVA-5).

 Užregistruota 1 paraiškos pagal priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2- SAVA-5). Projekto paramos intensyvumas – 80 proc.  

 

Trakų krašto VVG informacijaKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]