Baigėsi kvietimo Nr. 25 paraiškų pateikimo laikas

2022-03-08 10:55

Baigėsi kvietimo Nr. 25 paraiškų pateikimo laikas

2022 m. vasario 28 dieną baigėsi paraiškų teikimo terminas pagal kvietimą Nr. 25. Kvietimas buvo paskelbtas pagal II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ , Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.


Deja, 1-ai priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3) paraiškų nebuvo sulaukta.

2-ai priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) sulaukėme dviejų paraiškų.

3-ai priemonei „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2- SAVA-5) sulaukėme dviejų paraiškų.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]