DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO DARBO TĘSIMO

2020-11-17 12:59

Informuojame, kad pratęsiamas Vietos projektų atrankos komiteto Nr.13 balsavimo terminas iki  lapkričio 23 d. (imtinai) ir bus balsuojama iš naujo  (balsavimo biuleteniai pridedami su įtrauktu nauju dienotvarkės klausimus). Pratęsimo priežastis –  šio PAK metu reikia patvirtinti Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento  keitimus dėl posėdžio procedūrų, kas buvo praleista balsavimo pradžioje.

Pranešame, kad 2020 m. lapkričio 3 d. skelbtas vietos projektų paraiškų tvirtinimas Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komitete (toliau – PAK) tęsiamas. Balsuojama iki 2020 m. lapkričio 23 d. (imtinai). Atkreipiame PAK Nr. 13 dalyvių dėmesį, kad pasikeitė Trakų krašto VVG PAK Nr. 13 darbotvarkė ir PAK nario Balsavimo anketos turinys.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto darbo reglamento keitimo.
  2. Dėl Artur Andžejevski vietos projekto „Pramogų parko kūrimas – basų kojų tako įrengimas“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-5-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  3. Dėl MB „Verknės slėnis“ vietos projekto „MB „Verknės slėnis“ pramogų ir poilsio organizavimo veikla“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  4. Dėl ūkininko Artūro Vyšniausko  vietos projekto „Apgyvendinimo paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-4-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  5. Dėl UAB Sigmista vietos projekto „Medienos gaminių gamybinės veiklos plėtra“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-7-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  6. Dėl ūkininko Andriaus Zaliecko vietos projekto „„Andriaus Zaliecko ekonominės veiklos plėtra“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-6-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  7. Dėl Edmundo Makaravičiaus vietos projekto „Vaikų poilsio stovyklų verslo paslaugų kokybės gerinimas investuojant Matiškės kaimo vietovėje“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-7-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  8. Dėl Edvino Liutkaus vietos projekto „Medinių lėktuvų sparnų gamyba“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-1-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, išbraukimo iš gautų vietos projektų sąrašo ir administravimo nutraukimo.


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]