DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO NR. PAK- 19

2022-05-02 13:27

Informuojame, kad  2022 m. gegužės 9 d. (pirmadienį) organizuojamas Trakų krašto vietos veiklos grupės (toliau – Trakų krašto VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK- 19 , taikant rašytinę procedūrą, el. paštu. Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai. 

DARBOTVARKĖ:

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

  1. Dėl UAB „Arsetas“ vietos projekto „Drėgnų servetėlių gamyba“,  Nr. TRAK-EURI-6A-D-26-5-2022, teikto pagal VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

  2. Dėl MB „Amber shape“ vietos projekto „3D spausdinimas – adityvi ir inovatyvi daiktų gamybos technologija“ Nr. TRAK-EURI-6A-D-26-3-2022, teikto pagal VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

  3. Dėl Ugniaus Atkočiūno vietos projekto „Dirbtuvių įsteigimas Varnikėlių I km, Trakų raj.“  Nr. TRAK-EURI-6A-D-26-5-2022, teikto pagal VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Asmuo informacijai – Renaldas Aželskas, VPS viešųjų ryįių specialistas, tel. 8612 15 019, el. p. administravimas1@trakuvvg.ltKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis info@trakuvvg.lt