Dar vienas socialinis verslas ir Medaus dienos VVG teritorijoje

2022-07-20 18:16

Liepos 19 d. baigėsi Trakų krašto vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 27 vietos projektų paraiškų priėmimo terminas. Gautos dvi paraiškos.

Pagal I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-1) VšĮ „Rykantų paštas” pateikė projektą „Rykantų paštas – socialinio verslo ir inovacijų hub' as”. Planuojama steigti 1,25 etato ir  įgyvendinti dvi socialinio verslo inovacijas – suremontavus Rykantų pašto pastatą sukurti fizinę erdvę socialinių verslų inkubatoriui, kurioje socialiniai verslai galės išbandyti savo kuriamas paslaugas ar produktus, juos parduoti. Taip pat organizuoti socialinių verslų sukurtų produktų ar paslaugų pardavimą prenumeratos būdu, formuojant ir išvežiojant (siunčiant) produktų ir paslaugų krepšelius iš Rykantų pašto, organizuojant inovatyvias rinkodaros kampanijas.

Pagal II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4) VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras pateikė paraišką projektui „Medaus dienos Trakų krašte“. Įstaiga, turinti savo bityną planuoja šešiose VVG teritorijos vietovėse organizuoti Medaus dienas išplėsdami ir tęsdami tradicinį kasmetinį penkių metų renginį „Medaus pusryčius“.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]