Lapkričio 9 dieną įvyks rašytinis projektų atrankos komiteto posėdis

2020-11-04 15:29

Informuojame, kad dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės (toliau – Trakų krašto VVG) teritorijoje galiojančio karantino, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu įvertintų Kvietimo Nr. 18 vietos projektų tvirtinimas projektų atrankos komitete vyks rašytinės procedūros būdu, balsuojant el. paštu nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 16 d.

Projektų vertinimo tvirtinime kviečiami dalyvauti Trakų krašto VVG projektų atrankos komiteto nariai – Trakų krašto VVG valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Projektų atrankos dalyviams, komiteto nariams ir nariams-stebėtojams el.paštais išsiųstos Kvietimo Nr. 18 metu gautų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos, atrankos vertinimo rezultatų suvestinė, nešališkumo deklaracija ir balsavimo raštu anketa.

Kvietimo Nr. 18 vietos projektai teikti pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2 ir 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.4.

Projektams, teiktiems pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.4, Kvietimui Nr. 18 skirtų biudžeto lėšų pakanka.

Vietos projektams, gautiems pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, Kvietimui Nr. 18 skirtų biudžeto lėšų nepakanka. Kvietimui buvo skirtas VPS I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sričiai skirto biudžeto likutis – 86 886 Eur (Didžiausia galima parama vienam projektui – 43 443). Kvietimo Nr. 18 metu pagal šią veiklos sritį gautos trys vietos projektų paraiškos, kurių bendra prašomos paramos suma – 123 575, 85 Eur.

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-527 redakcija) 97 punktu Trakų krašto VVG projektų atrankos komitetui siūloma pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu mažiausiu balu (45 balai) įvertintą vietos projektą, kuriam nepakanka priemonės veiklos sričiai LEADER-19.2—6.2 skirtų biudžeto lėšų, išbraukti iš gautų vietos projektų sąrašo ir toliau neadministruoti.

 

 

Trakų krašto VVG projektų atrankos komiteto svarstymui teikiami šie klausimai:

  1. Dėl Artur Andžejevski vietos projekto „Pramogų parko kūrimas – basų kojų tako įrengimas“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-5-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  2. Dėl MB „Verknės slėnis“ vietos projekto „MB „Verknės slėnis“ pramogų ir poilsio organizavimo veikla“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  3. Dėl ūkininko Artūro Vyšniausko  vietos projekto „„Apgyvendinimo paslaugų kokybės gerinimas“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-4-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  4. Dėl UAB Sigmista vietos projekto „Medienos gaminių gamybinės veiklos plėtra“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-7-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  5. Dėl ūkininko Andriaus Zaliecko vietos projekto „„Andriaus Zaliecko ekonominės veiklos plėtra“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-6-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  6. Dėl Edmundo Makaravičiaus vietos projekto „Vaikų poilsio stovyklų verslo paslaugų kokybės gerinimas investuojant Matiškės kaimo vietovėje“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-7-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  7. Dėl Edvino Liutkaus vietos projekto „Medinių lėktuvų sparnų gamyba“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-18-1-2020, teikto pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2, išbraukimo iš gautų vietos projektų sąrašo ir administravimo nutraukimo.

 

Balsavimui ir klausimams skiriamos 5 darbo dienos,  nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 16 d.

 

Gražina Noreikienė, VPS administratorė

Mob. 8 612 15 019

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]