Informacija dėl Kvietimo Nr.21

2021-04-26 15:03

Informuojame, kad Trakų krašto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių” 59 punktu, pakeitė paprasto kvietimo Nr.21 I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1, verslo plano formą.

Kvietimo dokumentai www.trakuvvg.lt →Informacija pareiškėjams→Kvietimai→21 kvietimas. Paraiškos renkamos iki 2021-05-06.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]