ATŠAUKTAS RENGINYS. Kviečiame į Kvietimo Nr.15 priemonės pristatymą ir paraiškų pildymo konsultaciją

2020-03-19 16:51

Nuo kovo 13 d. Trakų krašto vietos veiklos grupėje (Trakų krašto VVG)  renkamos socialiniam verslui kurti vietos projektų paraiškos pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

 

Kovo 19 dieną 17.30 val. kviečiame į šios priemonės pristatymą ir paraiškų pildymo konsultaciją, kurie vyks savivaldybės didžiojoje salėje (Vytauto g. 33, Trakai, 2 aukštas) .

 

Pareiškėjai.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, VšĮ,   kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį, labdaros ir paramos fondai) vienos ir su partneriais. Ir  pareiškėjai,  ir partneriai turi būti registruoti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklas vykdyti Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijoje.

 

Remiamos veiklos.

Remiamos veiklos: vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms, reabilitacinės programos, daugiafunkcių dienos centrų, socialinių dirtuvių, sporto ir meno studijų kūrimas ir veiklos organizavimas, edukacinių programų įgyvendinimas, turizmo paslaugų teikimas neįgaliesiems, kitos socialines problemas išsprendžiančios veiklos.

 

Atrankos kriterijai.

Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:

 1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius:
  1. sukuriamos ir išlaikomos kontrolės laikotarpiu 2 ir daugiau darbo vietos (etatai) –30 balų,
  2. sukuriamos ir išlaikomos kontrolės laikotarpiu nuo 1,25 iki 1,5 darbo vietų (etato) – 25 balai;
 2. Įdarbinami asmenys, praradę darbingumą, ekonomiškai neaktyvūs, negalintys lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje:
  1. įdarbinamas asmuo, kuris dėl sveikatos, prarasto darbingumo ar kitų priežasčių negali lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje – 25 balai,
  2. įdarbinamas jaunas asmuo (iki 29 metų), neturintis darbo patirties – 15 balų;
 3. Projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais):

3.1. su 2 ir daugiau partnerių – 25 balai,

3.2. su 1 partneriu – 20 balų;

 1. Kuriamos inovacijos VVG teritorijoje:
  1. Kuriamos 2 ir daugiau inovacijų – 20 balų,
  2. Kuriama 1 inovacija – 15 balų.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 173 772,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima parama vienam projektui – 43 443, 00 Eur. Intensyvumas 95 proc.

 

 

 

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, VPS vadovėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]