Kviečiame konsultuotis dėl kvietimo Nr.13 paraiškų pildymo

2020-02-17 09:35

Kviečiame š.m. vasario 20 dieną (ketvirtadienį) 17.30 val. NVO, VšĮ ir kitas asociacijas, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį konsultuotis dėl paraiškų pildymo teikiant vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“, (LEADER-19.2-SAVA-3). 

Kviečiame š.m. vasario 27 dieną (ketvirtadienį) 17:30 val. konsultuotis dėl paraiškų pildymo teikiant vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ VPS I prioriteto,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.4).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-02-14, 8.00 val. iki 2020-03-23, 16.00 val.

 

VPS viešųjų ryšių specialistė Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]