Kvietimo Nr. 28 metu gautos 8 paraiškos

2022-11-30 12:00

 

Š. m. lapkričio 25 dieną baigėsi paraiškų teikimo terminas pagal kvietimą Nr. 28. Kvietimas buvo paskelbtas pagal visas vietos plėtros strategijos priemones.

Gautos 8 paraiškos.

 

I prioriteto 1-os priemonės 1 sričiai  „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)”  (EURI lėšomis) sulaukėme 5 projektinių paraiškų.

I prioriteto 2 priemonei „Bendradarbiavimas” pateikta 1 projektinė paraiška.

Pagal II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) ir 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ gauta po 1 projektinę paraišką.

 

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, VPS vadovėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]