Kvietimo Nr. 29 metu gautos 4 paraiškos

2023-03-14 15:18

Informuojame, kad baigėsi Kvietimo Nr. 29 paraiškų pateikimo laikotarpis, kuris galiojo nuo š. m. vasario 13 d. iki š. m. kovo 13 d.

Užregistruotos 4 paraiškos:

Eil. Nr.

Vietos projekto paraiškos gavimo data

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

 

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur

VPS priemonės / veiklos srities kodas

 

Vietos projekto rūšis ir porūšis

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.    VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-3

 

1.1.

2023-03-13

Asociacija Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė

„Mokomės tobulėjam ir mokome“

10 000,00 Eur (suma su PVM)

EŽŪFKP

Paprastas

 

2.         VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4

 

2.1.

2023-03-13

Vaikštenių bendruomenė

„Mindaugo karūnavimo diena “

8 478,00 Eur (suma su PVM)

EŽŪFKP

Paprastas

 

2.2.

2023-03-13

Viešoji įstaiga “Paluknio aerodromas”

„Pirmas skrydis“

8 920,55 Eur (suma su PVM)

EŽŪFKP

Paprastas

 

3.       VPS priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, kodas (LEADER-19.2- SAVA-5)

 

3.1.

2023-03-13

Angelų kalvos bendruomenė

„Mindauginės Angelų kalvoje susitelkusioms ir pilietiškoms bendruomenėms”

20 203,29 Eur (suma su PVM)

EŽŪFKP

Paprastas

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]