Kvietimo Nr.17 metu gautos 3 paraiškos

2020-06-08 11:27

Biržėlio 1 d. baigėsi Trakų krašto vietos veiklos grupės paprasto kvietimo Nr.17 paraiškų rinkimo laikotarpis.

Gautos dvi paraiškos verslui plėtoti pagal  I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.4. Verslai bus plėtojami Padumblės ir Matiškių kaimuose, abu verslai yra susiję su turizmo sektoriumi.

Pagal II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis" Nr.LEADER-19.2-SAVA-4 gauta viena paraiška. 

 

Ieva Mažeikytė, vps viešųjų ryšių specialistė

 


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]