Kvietimo Nr.18 metu gautos 7 paraiškos

2020-10-14 10:44

Spalio 12 d. baigėsi Trakų krašto vietos veiklos grupės paprasto kvietimo Nr.18 paraiškų rinkimo laikotarpis.

Kvietimo Nr. 18 metu ketinimą pradėti verslą kaimo vietovėje pareiškė trys mūsų kraštiečiai, pageidaujantys pradėti verslą Aukštadvario, Lentvario ir Rūdiškių seniūnijų kaimuose. Vietos projektams, kurie teikiami pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.2, bendra prašomos paramos suma – 124 196, 31 Eur. Kvietimo Nr.18 metu šiai veiklos sričiai skirta 86 886,00 Eur paramos lėšų.

Taip pat gautos keturios paraiškos ne žemės ūkio verslui plėtoti Trakų, Lentvario ir Aukštadvario seniūnijų kaimuose. Vietos projektams, teiktiems pagal  I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.4, bendra prašomos paramos suma – 198 592, 05 Eur. Kvietimo Nr.18 metu šiai veiklos sričiai skirta 248 245, 00 Eur paramos lėšų.

Gražina Noreikienė, VPS administratorėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]