Kvietimo Nr.9 metu gautos trys vietos projektų paraiškos

2019-08-14 13:07

Š. m. rugpjūčio 31 dieną baigėsi Kvietimo Nr. 9 paraiškų teikimo laikas. Kvietimo metu gautos trys paraiškos. Dvi pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 20152023 m. vietos plėtros strategijos" (toliau – VPS) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį" 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Bijūnuose šaškėmis žaidžiama jau 50 metų, nuo pat Bijūnų pagrindinės mokyklos įsteigimo, t. y.  nuo 1969 metų. Mokyklos jau nebeliko, o Trakų r. Bijūnų gyvenvietės šaškių klubas „Bijūnėlis“ vis dar skina pergales šioje sporto šakoje. Klubas, siekdamas puoselėti šaškių žaidimo  sporto tradicijas Trakų rajone, įtraukiant kuo daugiau gyventojų į šią veiklą, pateikė projektą „Šaškių žaidimo tradicijų puoselėjimas Trakų rajone“.

Asociacija visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė" siekia stiprinti tradicinių švenčių gyvybingumą, telkiant bendruomenę, puoselėjant etninį paveldą, keliant mėgėjų meno kolektyvų lygį. Teikiant projektą „Onuškio bendruomenės sociakultūrinės veiklos plėtra kultūros savitumo išsaugojimui, tradicijų tęstinumui" Onuškio bendruomenė planuoja suorganizuoti keturias krašto tradicijas puoselėjančias ir bendruomenę vienijančias šventes: Užgavėnes, Sekminių šventę, Onuškio kermošių ir šventę „Dviejų gimtinių nebūna". 

Vienas vietos projektas gautaspagal VPS I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)". 

Nuo 1993 metų veikianti Drakšo , įsikūrusi Onuškio seniūnijoje, gaminanti šaldytus pusgaminius, ketina plėstis ir gautos paramos dėka planuoja įsigyti būtiną inovatyvią įrangą ir transporto priemonę pagamintos produkcijos transportavimui.  Vietos projekto „Drakšo individualios įmonės verslo plėtra” dėka bus įsteigtos 2 naujos darbo vietos jauniems žmonėms iki 29 metų amžiaus, o įsigyta nauja įranga padidins įmonės darbo našumą ir pagerins dirbančiųjų darbo sąlygas.  

 

 

VPS viešųjų ryšių specialistė Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]