Skelbiamas Trakų krašto VVG valdybos sprendimų priėmimas e. paštu

2020-03-24 09:50

Skelbiamas Trakų krašto VVG valdybos sprendimų priėmimas e. paštu

Vadovaudamasis Trakų krašto vietos veiklos grupės įstatų 68 punktu, Žemės ūkio ministerijos Ekstremalių situacijų operacijų centro 2020 m. kovo 16 d. posėdžio protokolu, siekdamas sėkmingo „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) įgyvendinimo, organizuoju Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimų priėmimą 2020 m. kovo 26 d.  e. paštu.

Siūlau sprendimus priimti:

  1. Dėl Paprasto kvietimo Nr.17  teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) skelbimo.
  2. Dėl Paprasto kvietimo Nr.17 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) )  I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-6.4) dokumentų patvirtinimo.
  3. Dėl Paprasto kvietimo Nr.17 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2-SAVA-3) dokumentų patvirtinimo.
  4. Dėl Paprasto kvietimo Nr.14 ir Paprasto kvietimo Nr.15 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) terminų pratęsimo.

 

VVG valdybos nariai, gavę e. paštu Trakų krašto VVG valdybos sprendimų priėmimo e. paštu protokolo projektą su nutariamosiomis  dalimis ir priedais,  balsuoja 2020 m. kovo 26 d. atsakydami į atsakingo darbuotojo laišką ir e. paštu  [email protected]  .

 

Klausimo Nr.

„už“

„prieš“

Pastabos, kurias reikia įrašyti į protokolą. 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

VVG valdybos pirmininkas Edvardas MakšeckasKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]