NVO atstovai aptarė VPS rengimą

2023-04-19 15:39

Balandžio 18 d. įvyko nuotolinis susitikimas su NVO sektoriaus atstovais.

Susitikime pristatyta šiuo metu rengiama 2024–2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategija, atrankos kriterijai, vizija, galimos teminės kryptys, planuojami nevyriausybiniam sektoriui skirti prioritetai ir priemonės, siekiami rezultatai ir planuojamas biudžetas. Identifikuoti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių problemos bei poreikiai.
Pristatyta atliktos anketinės apklausos analizė.

Diskutuota dėl naujos kadencijos NVO sektoriaus grupės vadovo kandidatūrų. NVO grupės vadove išrinkta Ieva Grigaravičienė.

Aptarta Sumaniųjų kaimų priemonė, Kvietimas Nr. 31 teikti paraiškas vietos projektams, pristatytas kvietimas iki gegužės 5 d. teikti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymus pagal Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą (https://trakai.lt/naujienos/kvietimas-teikti-bendruomenes-iniciatyvu-skirtu-gyvenamajai-aplinkai-gerinti-projektu-ideju-pasiulymus/5525).

Dėkojame visiems dalyvavusiems, išsakiusiems savo lūkesčius ir pateikusiems pasiūlymus. Visos išsakytos pastabos ir pasiūlymai apie planuojamas paramos priemones yra labai svarbūs ir reikšmingi kūriant ir modeliuojant naują strategiją. Rengiant naujojo laikotarpio vietos plėtros strategija į pasiūlymus atsižvelgiame, kad ateityje planuojami įgyvendinti projektai būtų aktualūs ir atitiktų mūsų teritorijos poreikius bei galimybes.

Nautraukas kviečiame peržiūrėti:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=529182249383663&set=pcb.529186289383259

 

Nevyriausybinių, bendruomeninių, verslo, savivaldos, jaunimo ir kitus savivaldybės biudžetinių organizacijų atstovus, nedalyvavusius mūsų susitikimuose, kviečiame pasiūlymus teikti tiesiogiai mūsų vietos veiklos grupei https://www.trakuvvg.lt/lt/kontaktai-1642686792.

Visus norinčius dalyvauti mūsų organizuojamose veiklose ir naujos strategijos rengime, kviečiame kreiptis telefonais 8 614 53 870 ir 8 61392946 arba el. paštu [email protected].

 

Trakų krašto vietos veiklos grupė vykdo susitikimus su tikslinėmis Trakų rajono gyventojų grupėmis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER PROGRAMA“ veiklos srities „PARENGIAMOJI PARAMA“ projektą „Trakų krašto VVG plėtra 2023–2027 m.“, sutarties Nr. 42PP-KV-22-1-04032-PR001.

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]