PAKEISTAS KVIETIMO Nr.12 FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS IR TĘSIAMAS PARAIŠKŲ RINKIMAS

2019-11-20 17:04

Trakų krašto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 31d. įsakymo Nr. 3D-458 redakcija) 60 ir 62 straipsniais, pakeitė Paprasto kvietimo Nr. 12 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos”, Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001, I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER 19.2-6.4,  Finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedą Nr.1 (Vietos projekto paraišką).

          Kvietimo Nr.12 paraiškų rinkimas tęsiamas nuo 2019-11-25 iki 2019-12-13, 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie Paprastą kvietimą Nr. 12 teikti vietos projektus ir naujos redakcijos dokumentai – interneto svetainėje: www.trakuvvg.lt  (skyriuje „Informacija pareiškėjams“ / „Kvietimai“) ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt, taip pat Vytauto g. 33, 320 kab. (3 aukštas), Trakuose, darbo dienomis darbo metu. Telefonai: 8 614 53 870, 8 612 15 019, 8 613 92 946.

 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]