PAKEISTI KVIETIMO Nr.18 FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAI IR PARAIŠKOS FORMOS

2020-10-01 11:20

Informuojame, kad Trakų krašto vietos veiklos grupė (toliau – Trakų krašto VVG), vadovaudamasi „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-527 redakcija) 59 ir 63 punktais, pakeitė Paprasto kvietimo Nr. 18 vietos projektų pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001)  I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 1 veiklos sritį Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)" Nr. LEADER-19.2-6.4  finansavimo sąlygų aprašus (toliau – FSA) ir FSA priedus Nr. 1.

 

VPS viešųjų ryšių specialistė Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]