Pasibaigė 19 kvietimo paraiškų teikimas

2020-10-30 12:08

Spalio 26 dieną baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį" priemones. Džiaugiamės, kad pagal priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas" sulaukėme net trijų paraiškų. Mažiau aktyviai teikiami projektai į pirmąją priemonę „ Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ - gauta viena paraiška. Deja, bet į priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ nesulaukėme nei vienos projekto paraiškos. 

Apie gautus projektus informaciją galite pamatyti paspaudus žemiau esančią nuorodą: 

https://trakuvvg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/viesiejirysiai_trakuvvg_lt/EYnroNOdljZGvH9ivRbZblQBcxCBh8k_lGg1vy827JhMFw?e=fuf6oi

 

VPS viešųjų ryšių specialistė, Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]