Paskelbtas Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos kvietimas paraiškoms teikti

2023-09-12 10:11

Informuojame, kad paskelbtas Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos kvietimas paraiškoms teikti.
Vienkartinės atrankos būdu finansavimas skiriamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skatinimui ir stiprinimui, organizuojant kryptingą gyventojų užimtumą, tradicinius renginius, stiprinant materialinę bazę Trakų rajone.

Gali būti 2 žmonės ir tekstas vaizdas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu yra paskelbti du atskiri kvietimai, nes savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos projektams, viešai skelbiant projektų paraiškų konkursus vienkartinės ir/ar tęstinės atrankos būdu:

 

 

 Vienkartinės atrankos būdu – finansavimas skiriamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skatinimui ir stiprinimui, organizuojant kryptingą gyventojų užimtumą, tradicinius renginius, stiprinant materialinę bazę Trakų rajone. Tinkamomis finansuoti išlaidoms laikoma:
- atlygintinoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (lektorių ir pan.);
- maitinimo paslaugoms ir (ar) maisto prekėms įsigyti, ne daugiau kaip 20 proc. visos skiriamos sumos;
- transporto paslaugoms (nuomai, pavėžėjimui ar degalų išlaidoms);
- projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;
- kanceliarinėms prekėms;
- prizams, suvenyrams, smulkioms ūkinėms prekėms;
- kitoms prekėms ir paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas.

Tęstinės atrankos būdu – finansavimas skiriamas projektams, iš dalies finansuoti nevyriausybinių organizacijų/bendruomeninių organizacijų įgyvendinamus projektus, kurie finansuojami iš nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų programų, skiriant ne daugiau kaip 20 proc. privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus.

Reikalavimai pareiškėjui (nevyriausybinei ar bendruomeninei organizacijai), siekiančiam gauti finansavimą:
- organizacija privalo turėti žymą, kad yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
- organizacija teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir nėra praradusi paramos gavėjo statuso (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
- buveinės registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

Reikalavimai pareiškėjui (nevyriausybinei ar bendruomeninei organizacijai), siekiančiam gauti finansavimą:
- organizacija privalo turėti žymą, kad yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
- organizacija teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir nėra praradusi paramos gavėjo statuso (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
- buveinės registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki 2023 m. spalio 6 d. 15:45 val.  

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki tol, kol yra likę šiai išlaidų kategorijai biudžetiniais metais numatytų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

Kvietimo nuoroda: https://www.trakai.lt/naujienos/kvieciame-nevyriausybines-organizacijas-teikti-paraiskas-vienkartinei-atrankai/6137

Kvietimo nuoroda: https://www.trakai.lt/naujienos/kvieciame-nevyriausybines-organizacijas-teikti-paraiskas/6135).

 

Pažymime, kad tie, kurie iš Savivaldybės biudžeto prašo prisidėjimo prie projektų (bendrafinansavimo) įgyvendinant projektus, kurie finansuojami iš nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų programų (čia galioja tiems, kas projektus teikia per VVG) turi pildyti paraišką tęstinės atrankos būdu.

 

Daugiau informacijos:  https://www.trakai.lt/nevyriausybines-org./nevyriausybiniu-organizaciju-finansavimo-programa/6131 ir https://www.facebook.com/trakuvvg

Programos Aprašas: https://teisineinformacija.lt/trakai/document/74199

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]