Patikslintas kvietimų grafikas 2023 metams

2023-04-17 14:17

 

Skelbiame Trakų krašto VVG visuotinio susirinkimo 2023-03-30 protokolu Nr. 1 patvirtintąTrakų krašto vietos veiklos grupės patikslintą 2023 m. planuojamų vietos projektų kvietimų grafiką.

 

Data

Kvietimai

VPS priemonė

Numatyta lėšų (Eur) kvietimui

Iš viso

Didžiausia paramos

suma (Eur) projektui

Paramos

lyginamoji dalis

(proc.)

Nuo vasario 13 d. iki kovo 13.

 

Nr. 29

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3)

KPP lėšos

 

10 000,00

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

iki 100

 

 

 

 

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.

KPP lėšos

 

26 775,00

 

8 925,00

 

iki 80

iki 95

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

KPP lėšos

 

40 408,00

 

20 204,00

iki 80

iki 95

Nuo vasario 20 d. iki balandžio 3 d.

Nr. 30

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.4

EURI lėšos

 

34 856,00

 

 

 

34 856,00

 

 

iki 50,

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3)

KPP lėšos

 

50 782,00

 

 

 

50 782,00

 

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

KPP lėšos

 

43 443,00

 

43 443,00

iki 95

Nuo gegužės 15 d.

 iki birželio 15 d.

Nr. 31

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.4

KPP lėšos

93 591,10

 

46 796,00

 

 

iki 50,

iki 70

EURI lėšos

25 112,00

 

 

25 112,00

 

 

 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3)

KPP lėšos

 

50 000,00

 

 

 

50 000,00

iki 70

 

 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

KPP lėšos

43 500,00

 

 

43 500,00

iki 95

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.

KPP lėšos

 

40 428,31

 

 

8  085,66

iki 80

iki 95

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

KPP lėšos

35 752,00

 

 

17 876,00

iki 80

iki 95

PASTABA. Kvietime Nr.31 sukeltos nepanaudotos lėšos ankstesniais kvietimais.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]